Børnehænder i sanden

Kvalitetsstandarder

Kvalitet
Kvalitetsstandarder for sundhedsplejen - Basistilbud

Formål

At medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejen har som formål at styrke forældre og børn til selv at varetage deres udvikling og sundhed.
I barnealderen er tilbuddet rettet mod forældrene, som har den primære omsorg for barnet.

Grundlag

Bestemmelserne i lov nr. 428 af 14. juni 1995 om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, som er ændret ved lov nr. 344 af 27. maj 2002, videreføres i lov nr. 546 af 24. juni 2005, sundhedsloven, som træder i kraft 1. januar 2007.


Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

Sundhedsplejen Furesø

Farum Kulturhus

Stavnsholtvej 3
3520 Farum

 

Åbningstider:

Kontoret kan kontaktes på 7235 5695 mandag - fredag mellem kl. 8-12

Sundhedsplejerskerne kan kontaktes på 7235 5695 mandag - fredag kl. 8-9